Стейки

 

Стейк рибайСтейк рибай

Тип упаковки: лоток
Срок годности: при t+2+4°С – 10 сут

Стейк тибонСтейк тибон

Тип упаковки: лоток
Срок годности: при t+2+4°С – 10 сут

Стейк филе-миньонСтейк филе-миньон

Тип упаковки: лоток
Срок годности: при t+2+4°С – 10 сут